วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Frost Arts
フロストアーツ
 Frost Arts
สเตตัส : ไม่เปลี่ยนแปลง
อาชีพ : ยกเว้นแอนดรอย


 • ความสามารถพิเศษ : กับดักลานน้ำแข็ง
  - สร้างลานน้ำแข็งด้วยท่า Z+X, D+XC, V+XC, Z+XC
  - สร้างได้สูงสุด3แห่ง แต่ละที่มีระยะจำกัด 10 วินาที
  - จะทำให้ลดความเร็วในการวิ่งอีกฝ่ายอย่างฉับพลัน


ZC  Frost cutter
เตะด้วยความเย็นทำให้หนาวสั่น สามารถกดท่าต่อเนื่องได้
1.0MP

 • ZC+C  Frost needle
  แทงด้วยหนามน้ำแข็งทำให้อ้าปากล้ม
  2.1MP
 • ZC+X  Frost edge
  เตะเสยด้วยน้ำแข็งทำให้ลอย
  2.1MP
 • ZC+XC  Frost thrust
  กระโดดถอยหลังแล้วเตะทำให้แข็งไถล
  4.2MP


ZX  Frost escape
กระโดดไปข้างหน้าพร้อมสร้างไอเย็นจากจุดที่เราอยู่ชั่วขณะ(อัมตะ
ขณะลอยอยู่) สามารถใช้ท่ากลางอากาศต่อได้
และสร้างกับดักลาน
น้ำแข็ง1ที่

3.0MP


BXC  Frost heel
ตอกส้นเท้าด้วยน้ำแข็งทำให้ลอย หากโดนคนล้มจะทำให้หนาวสั่นและลดความเสียหายลงเล็กน้อย
2.1MP


DXC  Frost slide
กระโดดถอยหลังแล้วพุ่งเตะไปข้างหน้าทำให้หนาวสั่น และสร้างกับ
ดักลานน้ำแข็ง2ที่

6.3MP


VXC  Frost kick
พุ่งลงมาพร้อมเตะทำให้จุกแล้วล้ม พร้อมสร้างกับดักลานน้ำแข็ง1ที่
หากกดปุ่มลูกศรหลังใช้ท่าจะเป็นการออกตัววิ่งทันที

4.2MP


ZXC  Ice Age
กระทืบเท้าสร้างกับดักลานน้ำแข็งขนาดใหญ่1ที่ ทำให้รอบๆอีก
ฝ่ายอยู่แข็งทันที
(รวมถึงลอยกลางอากาศ ใช้ดักได้ด้วย)แล้วสุ่ม1ตัว
เราจะเข้าไปโจมตีคอมโบแล้วใช้MPเพิ่ม

6.3+2.1MP