วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ชุดเกราะพลังงานกระตุ้น [01/11/57]


เซิฟทดสอบเกาหลีมีการปรับสมดุลอย่างคร่าวๆ


molten pillar
-ZC ออกท่าช้าลง , ZCค้าง ออกท่าก็ช้าลง
-*VXC ออกท่าช้าลง , ปรับเปลี่ยนทิศทางระเบิดบางอย่าง
-ZX ลดประสิทธิภาพ
-X ลดระยะด้านหน้า , ระยะความกว้าง
-*DXC สั้นลง

Jerk Sting
-VX ช้าลง , ลดระยะ
-VXC ปรับการโดน , ช้าลง
-ZX ใช้MPเพิ่มอีก2.1MPเป็น6.3MP
-C ในHIT3เพิ่มดีเลย์

* คือ ปรับท่าใหม่ไปเลย