วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ดาบสายฟ้า,ปืนทอนฟาน้ำ 19/07/57]

ดาบสายฟ้า ที่มีความเร็วในการฟันสูง

 พบกับปืนทอนฟารุ่นน้ำ มาเป็นกระป๋อง

http://cafe.daum.net/getamschool