วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บิท2ธาตุใหม่,ดาบแสงคู่, [25/10/57]


ผสาน2ท่าที่หักล้างกัน มาอีกคู่
สเตตัสที่ได้รับมาพิเศษอีกคือ +ป้องกันไฟฟ้า25% , +ป้องกันแบบปกติ5%


สร้างพื้นที่ไฟฟ้า ทำให้ -ป้องกันไฟฟ้า25%


สร้างพื้นที่ศิลาแตกทำให้ -ป้องกันปกติ5%

ผสาน2ธาตุระเบิดจนปลิว อิอิ
ทวงท่าประกายแสงแห่งแอมป์ทาว


แอคเข้าแล้วสำหรับ
Brontosaur Mace Icicle
รอเข้าไทยแล้ว Renew จร้า(แต่อีกนานหน่อยนะ)


http://cafe.daum.net/getamschool