การ์ดต่างๆ


 ** ถึงข้อมูลไม่แน่นอนแต่ก็สามารถเทียบได้ครับ จะพยายามอับเดทเรื่อยๆเมื่อมีการ์ดใหม่ๆ

Chinese New Year 2015 Card สุ่ม 3 ค่า
- Tec+1 Def+1 Hp+5  +Fire Protection+5%
- Tec+1 Jmp+1 +Fire Attack+5% +Fire Protection+5%
- Str+1 Jmp+1 +Fire Attack+5%Fan Pan Tae Getamped X Card x 1 การ์ดแฟนพันธ์แท้ Getamped ให้ค่า
+Allstatus+1, +AllRes5%, +HP,MP5Labyrinth Box Set เวอร์ชั่น Christmas (ที่ขี่เส้นใต้คือสเตตัสที่เพิ่มเข้ามาจากใบเดิม)

Icon Name Status
Jack Of Labyrinth Card Ver.Christmas Tec+2 Spd+1 Mp+10
Dr.Bomber Of Labyrinth Card Ver.Christmas Spd+1 Def+1 All Resis+8%
Stinger Of Labyrinth Card Ver.Christmas Str+1 Spd+1 Mp+15
Flame Of Labyrinth Card Ver.Christmas Str+2 Hp+20
Hardy Of Labyrinth Card Ver.Christmas Str+2 Def+1 Hp+15 Mp+10Boss X’mas
- Ice Attack +25%, Str+1, Fire Resist -30%
- Ice Attack +15%, Spd+1, Fire Resist -20%
- DefaultFather Day Card 2014
HP+15, DEF+1, All Resis + 5%


ScreenShot043.bmp Amped Runner Card
SPD+1, JMP+2
SPD+2, DEF-1
SPD+2, JMP+1, DEF-210th Anniversary Card
HP +10,MP +10


Perzeaood’s Card V.2
Fire Attack+18%, Ice Protection-30%

Ice Attack+18%, Thunder Protection-30%
Thunder Attack+18%, Slash Protection-30%
Slash Attack+18%, Fire Protection-30%
STR + 2 , All Element Protection-10%


Card’s MOM 2014
สุ่มค่าต่อไปนี้ ระดับสุ่มได้
hp +5 ง่าย
hp +3 ง่าย
hp +10 ธรรมดา
hp +8 ธรรมดา
hp +15 ยาก
mp +10 ยาก
mp +15 ยากกว่า
hp +25 ยากมากๆ
 PIC NAME STATUS
Football Cup 2014 1st Card
All Status+1,Hp+10 MP+10
All Status+1,HP 20
All Status+1,MP 10
HP+20,MP+10
Def+1,HP+20
Football Cup 2014 2nd Card
All Status+1,Hp+10
HP+20,Mp+10,ResisSlash10%
HP+20,MP+10
All Status+1, hp-10
Spd+1,mp+10
Default
Football Cup 2014 3rd Card
HP+20,MP+10
All Status+1,HP-10
MP+20,Jmp+1
HP+20,Jmp+1
Spd+1, mp+5
Default
Football Cup 2014 4th Card
All Status+1,Mp-12
HP+20,Def-1
MP+20,Tec-2
Spd+1 Jmp+1
Tec+1 Jmp-1
Default
Football Card 2014 Card สุ่ม 1 ค่า จาก Str , Tec , Spd , Jum ,DefPerzeaood's Card V 1 สุ่มค่าต่อไปนี้(เรียงจากโอกาสติดยากไปง่าย)
All Element Attack+8%, Def-1
All Element Protection+10%, HP-8
All Element Attack+3%, MP-5

Def-2, All Element Attack+20%

Str
-2, All Element Protection+12%
MP-20, All Element Protection+20%
All Element Attack+20%, All Element Protection-30%Satan inferno Card 
Str+1, Mp+8, FireAttack+15%
???????????????????

 
Satan inferno Fake Card
 FireAttack+8% ,  FireProtection+15%
Def+1, HP+10, FireProtection+15%
???????????????Escape Ruin Card ให้ผล
spd+1 tec+1 +AllElement RES 5%Collection card ให้ผล
STR+2 TEC-2 SPD-2 JMP-1 DEF+2


Summer 2014 Card ให้ผล

fire attack 10% , Hp+10


White day card
สุ่มค่าต่างๆต่อไปนี้
hp +12, mp +12
hp +15
 mp +15
hp + 10, mp +10
ไม่เกิดอะไรขึ้น
Malice Card คุณสมบัติ Spd+1 Mp+12

Depraved Monk คุณสมบัติ str+2 tec-2 jmp-1

Dark Fighter Card คุณสมบัติ Str+1 Tec+1


Nightmare Temple Card คุณสมบัติ Def+1 Hp+20

Novice Power of Skadi Card คุณสมบัติ เพิ่มพลังโจมตีประเภทน้ำแข็ง 20%


Novice Protect of Skadi Card คุณสมบัติ เพิ่มพลังป้องกันประเภทน้ำแข็ง 20%
School Summer Lv.1
- ป้องกันการโจมตีธาตุไฟ +5%
- เพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟ +5%
- Default

School Summer Lv.3
- ป้องกันการโจมตีธาตุไฟ +10%
- ป้องกันการโจมตีธาตุไฟ +8%
- ป้องกันการโจมตีธาตุไฟ +5%
- เพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟ +5%
- Default
School Summer Lv.2
- ป้องกันการโจมตีธาตุไฟ +8%
- ป้องกันการโจมตีธาตุไฟ +5%
- เพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟ +5%
- Default
School Summer Lv.4
- ป้องกันการโจมตีธาตุไฟ +10%
- ป้องกันการโจมตีธาตุไฟ +5%
- เพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟ +5%
- เพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟ + 10%


Icon
Name
Thai New Year Lv.1
มีโอกาสดังนี้
- Default
- เพิ่มการป้องกันประเภทไฟ10% และ+Mp10%
Thai New Year Lv.2
มีโอกาสดังนี้
- Default
- เพิ่มการป้องกันประเภทไฟ10% และ+Mp10%
Thai New Year Lv.3
มีโอกาสดังนี้
- Default
- เพิ่มการป้องกันระเภทไฟ10% และ+Mp10%

Daddy Card สุ่มค่าต่อไปนี้

- Hp+10 Tec+1 JMP+1 
 - Defaul (ACCกลับสู่สภาวะปกติ)

Loy Krathong Card สุ่มค่าต่อไปนี้
- SPD+1
- ice resistance 10%
- Default(กลับสู่สภาวะปกติ)

ขอลงไว้เนื่องจากถามกันเยอะ
Spain Card สุ่มค่าตามตารางนี้

Random Effect
+ 1 All Stat
+ 10 HP + 10MP
+ 20 HP + 20 MP
+ 20 HP + 1 DEF
+ 20 MP + 1 STR
+ 1 STR + 1 DEF
+ 1 STR + 1 SPD

miracle4_cardDestoroso Jungle Card
ให้คุณสมบัติ +str1 +All element Atk 10%
miracle4_cardNew Jungle Card ให้ผลสุ่มค่าตามตาราง

+ 15 HP + 15 MP
+ 25 HP
+ 25 MP
Default (Acc กลับสู่สภาพปกติ)
miracle4_card New Raretorion Card คุณสมบัติสุ่มค่าดังในตาราง
(โอกาสติดค่าดีๆยากกว่าสเปน)


สุ่มค่าต่างๆต่อไปนี้
+ 1 All Stat
+ 10 HP + 10MP
+ 20 HP + 20 MP
+ 20 HP + 1 DEF
+ 10 MP + 1 STR
+ 1 STR + 1 DEF
+ 1 STR + 1 SPD
MVP Card [แบบใหม่]
All Status +1, HP+10, MP+10  European CUP 2012 Card
All Status +1, HP+10, MP+10  
HP+20, MP+20  
DEF +1, HP+20  
STR +1, MP+20  
STR +1, DEF +1  
STR +1, SPD +1  
Default (Acc กลับสู่สภาพปกติ)การ์ดที่ได้จากHunter Mode (ผสมด้วยUnknow Force)
Destorosso Outpost Base Card JMP+1 และ All Element ATK+8%
หรือ JMP+1และAll Element RES+8%
Destorosso's Assault Unit Card TEC+1และSlash ATK+8%
หรือ TEC+1และSlash RES+8%
Destorosso's main Army Card DEF+1และ Ice ATK+8%
หรือ DEF+1และIce RES+8%
Destorosso's Armored Unit Card STR+1และThunder ATK+8%
หรือ STR+1และThunder RES+8%
The Depraved Gang Card SPD+1และFire ATK+8%
หรือ SPD+1และFire RES+8%
The Dangerous Jungle Card JMP+1และAllElement ATK+4% และMP+5 หรือ JMP+1และAllElement RES+4%และ HP+5
The Ghastly Altar Card TEC+1และSlash ATK+4%และMP+5
หรือ TEC+1และSlash RES+4%และ HP+5
The Dragon's Savior Card DEF+1และIce ATK+4%และMP+5
หรือ DEF+1และIce RES+4%และHP+5
The Dark Cave Card STR+1และThunder ATK+4%และMP+5
หรือ STR+1และThunder RES+4%และHP+5
The Dragon Factory Card SPD+1และFire ATK+4%และMP+5
หรือ SPD+1และFire RES+4%และHP+5


Omusa Factory
100 G
Omusa Head (วัตถุดิบผสมของ)
Sniper Goggle
OMS Card (+DEF1 / +MP20 โอกาสติด100%)
Great MP Heal Potion จำนวน 1 ขวด
Dragon Bottle จำนวน 1 ขวดDark Plant Card
(คุณสมบัติ Tec + 1, MP + 20 โอกาสสำเร็จ 100%)


Thaizone card
Effect : Randoms+1 ,-size  Randoms+1 คือสุ่มค่าจาก +str +tec +spd +jmp +def มาหนึ่งค่า


Child’s day Card 
Effect : +Jmp 1, +Hp20


Taguranke Card
Effect : Thunder Attack + 10% , MP+15

Hojine Mask Card
Effect: SPD + 3 , STR – 2 , DEF - 2


Neiger Geon Belt Card
Effect: DEF + 1 , Thunder Resist + 5 % , MP + 15Neiger Mai Belt Card
Effect: SPD + 1 , Fire Resist + 10 % , MP + 10


Aragemaru Belt Card
Effect: STR + 1 , Ice Resist + 10 % , MP + 10


Neiger Belt Card
Effect: Ice Attack + 15% , Slash Resist + 5 % , MP + 10


Kusare Tamagura Card
Effect : Favorite Weapon Chain Saw(ทำให้ใช้เลื่อยได้ดีเหมือนใส่หน้ากากเลื่อย)


Hoidotagare Card
Effect : HP + 5 , MP + 5 , DEF + 1


Gonbohori Card
Effect : STR + 1 , DEF + 1Erashigune Card
Effect: Slash Attack + 10% , MP+15


Bokkore Tamagura Card
Effect : Slash Attack + 15% , SPD + 1    


Hanakakusai Card 
Effect: STR + 1 , Slash Attack + 10% , MP + 10     
OMS Card ตีแล้วติด +DEF1 / +MP20
ตีกาดใส่ACCได้โดย Shop ไปที่ New Combine กด   กด OK

ธาตุพิเศษ(ตีติด จะ+ทีละ3%)
 รูปภาพ

Material แบบปกติ  ใช้ตี+1 - +3
Material Advanced ใช้ตี+4 - +10

Advanced Fire Attack Enchant Material
Advanced Thunder Attack Enchant Material
Advanced Ice Attack Enchant Material
Advanced Slash Attack Enchant Material

  Advanced Fire Resistance Enchant Material
       Advanced Thunder Resistance Enchant Material
Advanced Ice Resistance Enchant Material
  Advanced Slash Resistance Enchant Material  
Fire Attack Enchant Material(Rank5)
Fire Resistance Enchant Material(Rank5)
Ice Attack Enchant Material(Rank5)
Ice Resistance Enchant Material(Rank5)
Thunder Attack Enchant Material(Rank5)
Thunder Resistance Enchant Material(Rank5)
Slash Attack Enchant Material(Rank5)
Slash Resistance Enchant Material(Rank5)

Enchant Material ( Rank5 ) ใช้ในการอัพเกรด Accessory จาก 0 เป็น +5 ทันที
( โอกาสติด100%และต้องใช้กับ Accessory ที่มีสภาพเป็น 0 อยู่เท่านั้น )


Ice Attack Enchant Material(Rank7) X 1
เพิ่มแรงโจมตีจากธาตุน้ำแข็ง 21% โอกาสติด 100% และต้องใช้กับ Acc ที่ยังไม่ได้อัพเกรดธาตุใดๆเอาไว้ 

 โจมตีธาตุ10% = +Str1.5 , โจมตีธาตุ20% = +Str3,โจมตีธาตุ30% = +Str4.5

ACCเมื่อตีถึงขั้น +4 +7 +10 จะมีเอฟเฟคเพิ่มขึ้นและสีชื่อเปลื่ยนไป

อันตราค่าตี จะเป็นดังนี้

ตี + 1 ใช้ material แบบปกติ 1 ใบ ค่าใช้จ่าย 1500 G
ตี + 2 ใช้ material แบบปกติ 2 ใบ ค่าใช้จ่าย 2000 G
ตี + 3 ใช้ material แบบปกติ 4 ใบ ค่าใช้จ่าย 3000 G
ตี + 4 ใช้ material แบบ Adv 1 ใบ ค่าใช้จ่าย 4000 G
ตี + 5 ใช้ material แบบ Adv 2 ใบ ค่าใช้จ่าย 5000 G
ตี + 6 ใช้ material แบบ Adv 4 ใบ ค่าใช้จ่าย 6000 G
ตี + 7 ใช้ material แบบ Adv 6 ใบ ค่าใช้จ่าย 8000 G
ตี + 8 ใช้ material แบบ Adv 8 ใบ ค่าใช้จ่าย 100 A
ตี + 9 ใช้ material แบบ Adv 10 ใบ ค่าใช้จ่าย 500 A
ตี+10 ใช้ material แบบ Adv 10 ใบ ค่าใช้จ่าย 1000 AกาดธาตุขายในSHOP หากตีสำเร็จจะ+10% ยิ่งกาดขั้นสูงยิ่งตีติดง่าย
Slash (Power(เพิ่มค่าโจมตี))
5000 G
Slash (Power)
7000 G
Slash (Power)
10000 G
1000 A
Ice (Power)
4000 G
Ice (Power)
6000 G
Ice (Power)
9000 G
700 A
Fire (Power)
2000 G
Fire (Power)
4000 G
Fire (Power)
7000 G
600 A
Thunder (Power)
1000 G
Thunder (Power)
3000 G
Thunder (Power)
6000 G
600 A
Slash (Protect(เพิ่มค่าป้องกัน))
3000 G
Slash ( Protect )
5000 G
Slash ( Protect )
8000 G
800 A
Ice (Protect)
3000 G
Ice (Protect)
5000 G
Ice (Protect)
8000 G
800 A
Fire (Protect)
3000 G
Fire (Protect)
5000 G
Fire (Protect)
8000 G
800 A
Thunder (Protect)
3000 G
Thunder (Protect)
5000 G
Thunder (Protect)
8000 G
800 A
miracle4_card X'mas Card สุ่มค่า +ป้องกันประเภทน้ำแข็ง20%,+ป้องกันประเภทน้ำแข็ง30%,Default

miracle4_card GM Card คุณสมบัติ +STR10 +TEC10 +SPD10 +DEF10 -Size
         Golden Champion Card (ใหม่)   +STR +TEC +SPD +JMP +DEF + 10 HP + 10MP
  Golden Champion Card (เก่า) สุ่มค่า +STR2 , +Def2 , +SPD2 ,STR SPD DEF+1

ScreenShot043.bmp Fake ???? Card
คุณสมบัติของการ์ด Fake ต่างๆ
มีโอกาสเล็กน้อยที่จะติดค่าพลังเหมือนกับการ์ด???? แต่จะมีโอกาสผิดพลาดสูง
ซึ่งจะส่งผลกระทบในแง่ลบเมื่ออัพเกรดผิดพลาด (HP/MP ลดลง 10%) อีกด้วย


miracle4_card Raretorion Card (เก่า) สุ่มค่าระหว่าง +ป้องกันสแลช10%และ+MP10    Mother's Day Of  Power Card   คุณสมบัติ : Str +1,MP10 หรือ Default
    Mother's Day Of  Support Card คุณสมบัติ : Def +1,HP10 หรือ Default 
Unstopable THE JACKPOT CARD [โหวตกิลหลีด2011 ประจำสัปดาห์ถูก10คู่]
Random Effect
+ 1 All Stat
+ 10 HP + 10MP
+ 20 HP + 20 MP
+ 20 HP + 1 DEF
+ 20 MP + 1 STR
+ 1 STR + 1 DEF
+ 1 STR + 1 SPD

ของรางวัลในกล่อง Mode Amped Jungle
Easy Mode สุ่มรับ
80 G
100 G
Normal Mode สุ่มรับ
100 G
Golden Dynamite Cap
Sniper Goggle
Heal Bottle x5
Dragon Bottle x5
Hard Mode สุ่มรับ
300 G
Golden Demolition Grab
Colonel of Jungel Card 1 ใบ
คุณสมบัติ HP MP+ 20
Golden Dynamite Cap
Sniper Goggle
Heal Bottle x5
Dragon Bottle x5Amped Factory
เงื่อนไข : จบเกม
Icon Name Icon Name
Amped Factory Card
( + โจมตีธาตุไฟ15% +MP10 )
500 G
Novice Of Strength Card
Knight Of Strength Card
  Novice Of Technique Card
Knight Of Technique Card
  Novice Of Speed Card
Knight Of Speed Card
Novice Of Jump Card
Knight Of Jump Card
Novice Of Defense Card
Knight Of Defense Card

Death Tower
เงื่อนไข : จบเกม
Icon Name Icon Name
Death Tower Card
( + โจมตีธาตุสายฟ้า 15% +MP10 )
500 G
Novice Of Strength Card
Knight Of Strength Card
  Novice Of Technique Card
Knight Of Technique Card
  Novice Of Speed Card
Knight Of Speed Card
Novice Of Jump Card
Knight Of Jump Card
Novice Of Defense Card
Knight Of Defense Card

Mission 2 (Hard)
เงื่อนไข : จบเกม
Icon Name Icon Name
Mission 2 (Hard) Card
( + โจมตีธาตุน้ำแข็ง 15%+ MP10 )
500 G
Novice Of Strength Card
Knight Of Strength Card
  Novice Of Technique Card
Knight Of Technique Card
  Novice Of Speed Card
Knight Of Speed Card
Novice Of Jump Card
Knight Of Jump Card
Novice Of Defense Card
Knight Of Defense Card

Amped Factory 2
เงื่อนไข : 106000 คะแนนขึ้นไป
Icon Name Icon Name
Amped Factory 2 Card
( + blade attack 15% + MP10 )
500 G
Novice Of Strength Card
Knight Of Strength Card
  Novice Of Technique Card
Knight Of Technique Card
  Novice Of Speed Card
Knight Of Speed Card
Novice Of Jump Card
Knight Of Jump Card
Novice Of Defense Card
Knight Of Defense Card

Spelunker
เงื่อนไข : 170000 คะแนนขึ้นไป
Icon Name Icon Name
Spelunker Card
( +พลังป้องกัน blade , ไฟ ,น้ำแข็ง , สายฟ้า 10% )
1000 G
Novice Of Miracle Card
Knight Of Miracle Card
  Knight Of Strength Card
Knight Of Technique Card
  Knight Of Speed Card
Knight Of Jump Card
Knight Of Defense Card
Chaos Metamor (Slime)
รูปภาพ
Robo dx


 Amped Ninja Residence
Icon Name Icon Name
Ninja Residence Card ( +Spd 1, +Mp20 )
1000 G 800 G
Novice Of Miracle Card
Knight Of Miracle Card
  Knight Of Strength Card
Knight Of Technique Card
  Knight Of Speed Card
Knight Of Jump Card
Knight Of Defense Card
Crystal Kunai

  Amped Labyrinth 
Treasure Box ปกติที่ตกตามฉาก
Treasure Box Lv1
จำนวน
[EQ] epee
1
[EQ] Heal Bottle
1
[EQ] ลูกเบสบอล
1
[EQ] มีดสั้น
1
[EQ] ไม้
1
[Capsule] basketball-shoes4
1
[Capsule] Beedle
1
G points (ค่าเงิน G)
 10 G
G points (ค่าเงิน G)
 15 G
G points (ค่าเงิน G)
20 G
Treasure Box Lv1
จำนวน
[EQ] Dynamic Wrench
3
[EQ] Cyber Rod
3
[FR] Barrel
1
[EQ] Submachine gun
3
[EQ] Deck brush
3
[Capsule] Foot Burner
3
[Capsule] Hover Leg DMI-07
3
G points (ค่าเงิน G)
 30 G
G points (ค่าเงิน G)
35 G
G points (ค่าเงิน G)
40 G
Treasure Box Lv3
จำนวน
Chaos Metamor (Slime)
1
[FR] Western Armor
1
[Capsule] Chaos Metamor (Slime)
1
[EQ] Dynamic Wrench
3
[EQ] Cyber Rod
3
[EQ] MP Bottle
1
[EQ] Heal Bottle
1
[Capsule]  Amped Eagle.42.195 AE
3
[Capsule] Penetrate
3
G points (ค่าเงิน G)
50 G
G points (ค่าเงิน G)
60 G
G points (ค่าเงิน G)
70 G
Treasure Box Lv4
จำนวน
Chaos Metamor (Slime)
1
[Capsule] The Sun
3
[Capsule] The Star
3
[Capsule] The Moon
3
[Capsule] Keyboard
3
[EQ] Epee Golden
3
[FR] Folding Screen of Ink Painting
1
[EQ] ประแจ
3
[EQ] Cyber Rod
3
[Capsule] Shock Tonfa
3
[Capsule]  Alien Bag
3
[Capsule] OMSA Dragon Knapsack
3
G points (ค่าเงิน G)
80 G
G points (ค่าเงิน G)
 90 G
G points (ค่าเงิน G
 100 G
Tresure Box ที่ตกจากบอส
List Jack Item Drop (10th floor )
จำนวน
Golden Chakra
1
Jack Of Labyrinth Card คุณสมบัติ :
Tec+1,Spd+1
โอกาสสำเร็จ : 100 %
1
Chakra
1
[FR] Armor (Black)
1
[Capsule] Chakra
5
G points (ค่าเงิน G)
50 G
List Dr.Bomber Item Drop (20th floor)
จำนวน
Golden Drill Hands
1
Dr.Bomber Of Labyrinth Card
คุณสมบัติ : Spd+1, Def+1
โอกาสสำเร็จ : 100 %
1
Drill Hand
1
[FR] Armor (Blue)
1
[Capsule] Drill Hand
5
G points (ค่าเงิน G)
100G
List Dr.Bomber Item Drop (30th floor)
จำนวน
Golden Rafflesia
1
Stinger Of Labyrinth Card
คุณสมบัติ : Str+1, Spd+1
โอกาสสำเร็จ : 100 %
1
Penetrate
1
[FR] Armor (Red)
1
[Capsule] Penetrate
5
G points (ค่าเงิน G)
150 G
List Dr.Bomber Item Drop (40th floor)
จำนวน
Golden Chakra
1
Golden Drill Hands
1
Flame Of Labyrinth Card
คุณสมบัติ : Str+2
โอกาสสำเร็จ : 100 %
1
[FR] Armor (Red)
1
[Capsule] Flame Skeleton Shield
5
G points (ค่าเงิน G)
200 G
List Dr.Bomber Item Drop (40th floor)
จำนวน
Golden Chakra
1
Golden Drill Hands
1
Golden Rafflesia
1
Hardy Of Labyrinth Card
คุณสมบัติ : Str+2, Def+1
โอกาสสำเร็จ : 100 %
1
[FR] Armor (Red)
1
[Capsule] Lucifer ring
5
G points (ค่าเงิน G)
 250 G


Undead Factory
เงื่อนไข : 210000 คะแนนขึ้นไป
Icon Name Icon Name
Undead Factory Card(+ Spd 1,Tec1,Def1 )
1000 G
Novice Of Miracle Card
Knight Of Miracle Card
  Knight Of Strength Card
Knight Of Technique Card
  Knight Of Speed Card
Knight Of Jump Card
Knight Of Defense Card
Blood of Apostle Ache

Recollection Gate
** ปรับปรุงเพิ่มเติม สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุด 8 คนแล้ว!!!! **
เงื่อนไข : จบเกม
Icon Name Icon Name
Cyber Rod Dynamic Wrench
Light Dumbbell Light Barbell
  Blue Gosh Vanishing Hammer
  Light Needle Crimson Lance
Basic Gashapon Coupon Common Gashapon Coupon
Rare Gashapon Coupon Fable Gashapon Coupon
Chaos Metamor (Slime) Sniper Goggle
Crystal Kunai Golden Chakra
Golden Drill Hands Gold rafflesia
Golden Dynamite Cap Golden Demolition Grab
Dr. Bomber Of Labyrinth Card Stinger Of Labyrinth Card
Flame Of Labyrinth Card Jack Of Labyrinth Card
Mission 2 Card Ninja Residence Card
Spelunker Card Hardy Of Labyrinth Card
Colonel Of Jungle Cardระดับคุณสมบัติของ World Cup 2010 Card แต่ละ Level
- World Cup 2010 Card Lv.1 (คุณสมบัติการ์ดของทีมที่ผ่านเข้ารอบ 32 ทีม)
Random Effect
+1 STR
+1 TEC
+1 SPD
+1 JMP
+1 DEF

- World Cup 2010 Card Lv.2 (คุณสมบัติการ์ดของทีมที่ผ่านเข้ารอบ 16 ทีม)
Random Effect
+1 STR
+1 TEC
+1 SPD
+1 JMP
+1 DEF
+ 20 HP
+ 20 MP
+10 HP + 10 MP
+10 HP + 1 DEF

- World Cup 2010 Card Lv.3 (คุณสมบัติการ์ดของทีมที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม)
Random Effect
+ 10 HP + 1 DEF
+ 5 MP + 1 STR
+ 15 HP + 10 MP
+ 1 STR + 1 DEF
+ 1 STR + 1 SPD

- World Cup 2010 Card Lv.4 (คุณสมบัติการ์ดของทีมที่ผ่านเข้ารอบ 4 ทีม)
Random Effect
+ 20 HP + 1 DEF
+ 10 MP + 1 STR
+ 20 HP + 20 MP
+ 1 STR + 1 DEF
+ 1 STR + 1 SPD

World Cup 2010 Card Lv.5 (คุณสมบัติการ์ดของทีมชนะเลิศ)
Random Effect
+ 1 All Stat
+ 10 HP + 10MP
+ 20 HP + 20 MP
+ 20 HP + 1 DEF
+ 20 MP + 1 STR
+ 1 STR + 1 DEF
+ 1 STR + 1 SPD

    Valentine's Card 2010 Lv1 LV2 LV3
คุณสมบัติ - Default
- เพิ่ม MP 10 และเพิ่ม HP 10


Valentine's Card ยิ่งLv.สูง โอกาสตีติดยิ่งสูงตามไปด้วย
-กลับสู่สภาพปกติ
- +HP10,+MP10

Icon
Name


Valentine Card Lv. 1


Valentine Card Lv. 2 
Valentine Card Lv. 3

Valentine's Card LV.4

Chinese Newyear Card LV.1
มีโอกาส
- Default
- Str+1,-Tec1
- Strongitems: ลูกระเบิด
Chinese Newyear Card LV.2
มีโอกาส
- Default
- Str+1
- Strongitems: ลูกระเบิด
Chinese Newyear Card LV.3
มีโอกาส
- Default
- Str+1
- Strongitems: ลูกระเบิด
 
Chinese Newyear Card LV.4
มีโอกาส
- Str+1
- Strongitems: ลูกระเบิด


Christmas Event Card (Powerเพิ่มโจมตีน้ำเเข็ง 20%)
Christmas Event Card (Protectป้องกันน้ำแข็ง 30%)
 
รูปภาพ[Card] Trick or Treat Card สุ่มค่าระหว่าง [+spd1 -size หรือ -Spd1 +Size]

Anniversary Card มีผลสุ่มดังนี้
STR +1
Def +1
Spd +1
Tec +1
Def +1 Jump +1
Str +1 Def -1
Def +1 Spd -1
Tec +1 Str -1
Jump +1
-Size

Love Of Mother's Card +12 MP +1 Def
Mother's Day Card +12 MPRookie of Attack Card
Default
STR - 1
STR + 1 / DEF - 1

Rookie of Technic Card
Default
TEC - 1
STR - 1 / TEC + 1

Rookie of Speed Card
Default
SPD ? 1
SPD + 1 / DEF - 1

Rookie of Jump Card
Default
JMP ? 1
JMP + 1

Rookie of Defend Card
Default
DEF - 1
SPD - 1 / DEF + 1

Rookie of Nobel Card
Default
DEF ? 1
SPD ? 1 / DEF + 1

Rookie of Amped Card
Size + 1
SPD + 1 / DEF - 1
STR + 1

Rookie of Destoroso Card
Size + 2
DEF + 1 / Size + 1
STR + 1 / SPD + 1

--------------------------------------------------


General of Attack Card
Default
STR + 1 / DEF - 1


General of Technic Card
Default
STR - 1 / TEC + 1


General of Speed Card
Default
SPD + 1 / DEF - 1

General of Jump Card
Default
JMP + 1

General of Defend Card
Default
SPD - 1 / DEF + 1


General of Nobel Card
Default
DEF - 1
SPD - 1 / DEF + 1
Tec +1 Def +1
Jump +2

General of Amped Card
TEC + 1 / Size + 1
JMP + 1
STR + 1 / Size + 1
SPD + 1 / JMP + 1
TEC + 1 / SPD + 1


General of Destoroso Card
Size + 2
TEC + 1 / Size + 1
TEC + 2
STR + 2 / SPD ? 1 /
JMP - 1---------------------------------------------


King of Attack Card
Default
STR + 1


King of Technic Card
Default
TEC + 1


King of Speed Card
Default
SPD + 1


King of Jump Card
Default
JMP + 1


King of Defend Card
Default
DEF + 1


King of Nobel Card
TEC + 1 / DEF + 1
JMP - 1 / Size - 1
TEC + 1 / SPD + 1
TEC + 2
TEC + 1 / SPD + 1 / DEF + 1


King of Amped Card
TEC + 1 / DEF + 1
SPD + 1 / JMP + 1
SPD + 2 / DEF - 1
SPD + 1 / DEF + 1


King of Destoroso Card
JMP - 1 / Size - 1
DEF + 1 / Size + 1
STR - 1 / SPD + 2 / Size + 1
STR + 2 / SPD - 1 / DEF - 1
STR + 2 / DEF - 1


--------------------------------------Legend of Attack Card
STR + 2
STR + 1


Legend of Technic Card
TEC + 2
TEC + 1


Legend of Speed Card
SPD + 2
SPD + 1


Legend of Jump Card
JMP + 2
JMP + 1


Legend of Defend Card
DEF + 2
DEF + 1


Legend of Nobel Card
TEC + 1 / Size - 1
TEC + 1 / SPD + 1 / DEF + 1
TEC + 2 / SPD + 1
SPD + 1 / DEF + 2


Legend of Amped Card
Size - 1
SPD + 1 / DEF + 1
TEC + 1 / SPD + 2
STR + 1 / JMP - 1 / DEF + 2Legend of Destoroso Card
DEF + 1 / Size + 1
SPD + 1 / Size + 1
STR + 1 / Size - 1
STR + 1 / SPD + 2
STR + 1 / SPD + 1 / DEF + 1
STR + 2 / SPD + 1 / DEF + 1 GSF Card 
 
- +Str +Jmp อย่างละ 1 หน่วย
- +Str +Tec อย่างละ 1 หน่วย
- +Tec +Spd อย่างละ 1 หน่วย
- +Tec +Def อย่างละ 1 หน่วย
- +Spd +Jmp อย่างละ 1 หน่วย
- +Spd +Def อย่างละ 1 หน่วย
- +Def +Jmp อย่างละ 1 หน่วย
 MVP Card


- + All Status 1

4th Anniversary Card 
 
- + Str 1
- + Def 1
- + Spd 1
- + Tec 1
- + Def 1; + Jmp 1
- + Str 1; - Def 1
- + Def 1; - Spd 1
- + Tec 1; - Str 1
- + Jmp 1
- - Size
Card Of Strength
การ์ดที่ใช้เพื่อเพิ่มค่าพลังความแข็งแกร่งให้กับผู้ใช้งาน
Strength
Novice
Knight
Warlord
Empire
Str+2 Def-1
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ยากที่สุด
Str+2 Def-2
ไม่มี
ไม่มี
ยากมาก
ยาก
Str+1
ยากที่สุด
ยากมาก
ยาก
ยาก
Str+1 Def-1
ยาก
ทั่วไป
ง่าย
ง่ายมาก
Str+1 Spd-1
ยาก
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
Str+1 Tec-1 +Size
ยาก
ยาก
ไม่มี
ไม่มี
Default
ง่าย
ง่าย
ทั่วไป
ไม่มี
Str-1
ยาก
ยาก
ยากมาก
ยากมาก
Card Of Technique
การ์ดที่ใช้เพื่อเพิ่มค่าความชำนาญอาวุธให้กับผู้ใช้งาน
Technique
Novice
Knight
Warlord
Empire
Tec+2 Str-1 -Size
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ยาก
Tec+2 Def-1
ไม่มี
ไม่มี
ยาก
ยาก
Tec+2 Spd-1
ไม่มี
ยากมาก
ยาก
ยาก
Tec+1
ยากมาก
ยาก
ทั่วไป
ทั่วไป
Tec+1 Str-1
ยาก
ยาก
ทั่วไป
ทั่วไป
Tec+1 Def-1
ยาก
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
Tec+1 Jmp-1 -Size
ยาก
ยาก
ไม่มี
ไม่มี
Default
ง่าย
ทั่วไป
ทั่วไป
ไม่มี
Tec-1
ยากมาก
ยากมาก
ยากมาก
ไม่มี
Card Of Speed
การ์ดที่ใช้เพื่อเพิ่มค่าพลังความเร็วให้กับผู้ใช้งาน
Speed
Novice
Knight
Warlord
Empire
Spd+2 Str-1 Def-1
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ยากมาก
Spd+2 Def-2
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ยากมาก
Spd+2 Str-2
ไม่มี
ไม่มี
ยากมาก
ยากมาก
Spd+1
ยากที่สุด
ยากมาก
ยาก
ทั่วไป
Spd+1 Def-1
ยาก
ทั่วไป
ทั่วไป
ง่าย
Spd+1 Str-1
ยาก
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
Spd+1 Tec-1 +Size
ยาก
ยากมาก
ไม่มี
ไม่มี
Default
ง่าย
ทั่วไป
ทั่วไป
ไม่มี
Spd-1
ยากมาก
ยากมาก
ยากมาก
ยากมาก
Card Of Jump
การ์ดที่ใช้เพื่อเพิ่มค่าพลังความเร็วให้กับผู้ใช้งาน
Jump
Novice
Knight
Warlord
Empire
Jmp+2 Spd-1 -Size ไม่มี ไม่มี ไม่มี ยากมาก
Jmp+2 Def-1 -Size ไม่มี ไม่มี ไม่มี ยากมาก
Jmp+2 Str-1 ไม่มี ไม่มี ยากมาก ยากมาก
Jmp+1 ยากที่สุด ยากมาก ยาก ทั่วไป
Jmp+1 Str-1 ยาก ทั่วไป ทั่วไป ง่าย
Jmp+1 Spd-1 ยาก ไม่มี ไม่มี ไม่มี
Jmp+1 Tec-1 -Size ยาก ยากมาก ไม่มี ไม่มี
Default ง่าย ทั่วไป ทั่วไป ไม่มี
Jmp-1 ยากมาก ยากที่สุด ยากที่สุด ไม่มี
Card Of Defense
การ์ดที่ใช้เพื่อเพิ่มค่าพลังป้องกันให้กับผู้ใช้งาน
Defense
Novice
Knight
Warlord
Empire
Def+2 Str-1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ยากมาก
Def+2 Str-2 ไม่มี ไม่มี ยาก ยาก
Def+1 ยากมาก ยาก ทั่วไป ทั่วไป
Def+1 Str-1 ยาก ทั่วไป ทั่วไป ง่าย
Def+1 Spd-1 ยาก ไม่มี ไม่มี ไม่มี
Def+1 Tec-1 +Size ยาก ยาก ไม่มี ไม่มี
Default ง่าย ง่าย ยาก ไม่มี
Def-1 ยากมาก ยากมาก ยากมาก ยากที่สุด
Card Of Destroso
การ์ดที่ใช้เพื่อเพิ่มค่าการโจมตีและเพิ่มพลังทำลายให้กับผู้ใช้งาน
Destroso
Novice
Knight
Warlord
Empire
Str+2 Spd+1 Def-1 +Size
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ยากที่สุด
Str+2 Spd+1 Def-2
ไม่มี
ไม่มี
ยากมาก
ยากมาก
Str+1 Spd+1 Def-1
ไม่มี
ยากมาก
ยากมาก
ยาก
Str+1 Spd+1 Def-1 +Size
ยากมาก
ยาก
ยาก
ทั่วไป
Str+1 Tec-1
ง่าย
ง่าย
ง่ายมาก
ง่าย
Default
ง่าย
ทั่วไป
ยาก
ไม่มี
Str-1
ยากมาก
ยากมาก
ไม่มี
ไม่มี
Str-1 Spd-1
ยากมาก
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
Card Of Nobel
การ์ดที่ใช้เพื่อเพิ่มค่าการป้องกันและการหลบหลีกให้กับผู้ใช้งาน
Nobel
Novice
Knight
Warlord
Empire
Def+2 Spd+1 Str-1 +Size
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ยากที่สุด
Def+2 Spd+1 Str-2
ไม่มี
ไม่มี
ยากมาก
ยากมาก
Def+1 Spd+1 Str-1
ไม่มี
ยากมาก
ยากมาก
ยาก
Def+1 Spd+1 Str-1 +Size
ยากมาก
ยาก
ยาก
ทั่วไป
Def+1 Tec-1
ง่าย
ง่าย
ง่ายมาก
ง่าย
Default
ง่าย
ทั่วไป
ยาก
ไม่มี
Def-1
ยากมาก
ยากมาก
ไม่มี
ไม่มี
Def-1 Spd-1
ยากมาก
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
Card Of Amped
การ์ดที่ใช้เพื่อเพิ่มค่าการโจมตีและการป้องกันให้กับผู้ใช้งาน
Amped
Novice
Knight
Warlord
Empire
Str+2 Def+1 Spd-2
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ยากที่สุด
Str+1 Def+2 Spd-2
ไม่มี
ไม่มี
ยากมาก
ยากมาก
Str+1 Def+1 Spd-1
ไม่มี
ยากมาก
ยากมาก
ยาก
Str+1 Def+1 Spd-1 +Size
ยากมาก
ยาก
ยาก
ทั่วไป
Str+1 Spd-1
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
Def+1 Spd-1
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
Default
ง่าย
ทั่วไป
ยาก
ไม่มี
Spd-1
ยากมาก
ยากมาก
ไม่มี
ไมมี
Str-1 Def-1
ยากมาก
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
Card Of Miracal
การ์ด แห่งความมหัศจรรย์ไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะเพิ่มค่าใดกับผู้ใช้งาน โดยการ์ดใบนี้นับเป็นการ์ดที่หายากมาก โดยค่าที่สำเร็จที่ได้นั้นจะมาจาก ค่าสูงสุดของการ์ดต่างๆ และที่สำคัญการ์ดนี้เป็นการ์ดที่มีโอกาสตีสำเร็จถึง 100 %
Miracal
Novice
Knight
Warlord
Empire
Strength
ยาก
ยาก
ยาก
ยาก
Technique
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
Speed
ยาก
ยาก
ยาก
ยาก
Jump
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
Defense
ยาก
ยาก
ยาก
ยาก
Destroso
ยากมาก
ยากมาก
ยากมาก
ยากมาก
Nobel
ยากมาก
ยากมาก
ยากมาก
ยากมาก
Amped
ยากที่สุด
ยากที่สุด
ยากที่สุด
ยากที่สุด